Abstrakt

Národní jubilejní výstava „Mladé Česko“ svým názvem odkazuje jednak na minulost a jednak akcentuje významné státotvorné jubileum, jímž se snaží pomoci utváření naší národní identity a zároveň podpořit náš domácí průmysl i zviditelnit české výrobky. Jubilejní výstava se bude sestávat z několika částí. První z nich bude výstava bilanční, která by měla odpovědět na otázku, čeho jsme za 100 let dosáhli. Druhá část bude vědecko-populárně naučná i vizionářská a měla by nalézt odpověď na to, jací chceme být. Třetí část se zaměří na prezentaci významných průmyslových podniků a na prodej českého zboží. Čtvrtá část představí současnou českou kulturu tematicky zaměřenou na českou národní identitu. S výstavou bude spojen bohatý doprovodný program.